Ett trolleri är en slags underhållningsform där den som trollar (trollkarlen) försöker hänrycka en publik genom illusioner, snabba rörelser och distraktioner. Målet är ofta publiken skall fråga sig själva hur trollkarlen bar sig åt, eftersom det verkade omöjligt.

Trollkarlens attribut

Vanliga föremål som en trollkarl använder är en trolleristav, kortlekar, assistenter, djur, hatt, sedlar och så vidare. Vanliga trolleritricks är att plocka fram en slant bakom örat på någon, att såga sig själv i bitar (denna illusion utförs med hjälp av speglar) och så vidare. Om föräldrar anordnar en baby shower kan de önska sig ett trolleriset till barnet. Att trolla kräver övning men även att man kan skådespela och lätt styra publiken i önskad riktning. Därför kan även teaterkurser vara lämpliga för en trollkarl som vill bli riktigt duktig.

Var jobbar trollkarlen?

Trollkarlen kan jobba med trolleri på exempelvis cirkusar, där mycket folk samlas för att åskåda diverse spektakel. Det är även vanligt att de vistas på kalas där barn vill bli underhållna under lättsammare former. En trollkarl är dock ingen clown per se, men en clown kan trolla. Vem som helst får kalla sig trollkarl, det krävs ingen speciell utbildning. De riktigt duktiga trollkarlarna såsom Joe Labero och Tobias Blom (Tobbe Trollkarl) har blivit kända även utanför trolleribubblan, de har lyckats bedriva egna varumärken och på så sätt blivit även entreprenörer. Många trollkarlar är också komiker och är därför vanligt förekommande i humorprogram på TV.

Psykologin bakom trolleri

Trolleri kallas även för magi, och det finns en rad psykologiska begrepp som kan sammankopplas med magi. Ett av dem är att människans varseblivning (perception) vilseleds av trolleri vilket gör åskådaren förbryllad och nyfiken. Därför är barn ”lätta offer” eftersom de ofta inte har en aning om att trolleri är uppgjort och förberett, utan bara på något magiskt sätt sker. Det appellerar till människans önsketänkande, som Sigmund Freud och Carl Jung bidragit till.

Pranks

Även inom trollerivärlden sker så kallade pranks där människor inbillar sig saker. På Youtube finns videor där utövarna med hjälp av skenor kan förflytta saker med handen utan att röra vid föremålen, något som gör folk chockade och rädda. Det är också vanligt att man utför den ”osynliga stolen” där man med hjälp av en spak och en platta under sina kläder kan sitta ”i luften”. Åskådarna hänförs då och undrar hur den som utför tricket bär sig åt.

Är trolleri farligt?

Trolleri av idag omgärdas av strikta säkerhetsrutiner för att inget skall gå snett under akten. Trollkarlen och assistenterna får under inga omständigheter vara påverkade av droger eller alkohol. Om eld förekommer i trolleritricket måste säkerhetsföreskrifter finnas, elden skall kunna släckas på plats. Ingen kan tvinga en åskådare att mot sin vilja delta som försöksperson i ett trolleritrick. Den personliga integriteten och friheten slår högre än att trollkarlen inte får någon frivillig deltagare till sitt trolleritrick således.